HFCAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-2 of 2 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Theoretical screening of novel alkyne bridged zinc porphyrins as sensitizer candidates for dye-sensitized solar cells 期刊论文
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014, 卷号: 133, 期号: 无, 页码: 514-520
Authors:  Xianxi Zhang;  Yuchang Du;  Qianqian Chen;  Huafei Sun;  Tingting Pan;  Guiqi Hu;  Ruimin Ma;  Yuanwei Sun;  Dacheng Li;  Jianmin Dou;  Xu Pan
Adobe PDF(1187Kb)  |  Favorite  |  View/Download:14/10  |  Submit date:2016/05/25
Theoretical design and screening of alkyne bridged triphenyl zinc porphyrins as sensitizer candidates for dye-sensitized solar cells 期刊论文
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014, 卷号: 118, 期号: 无, 页码: 564-571
Authors:  Xianxi Zhang;  Qianqian Chen;  Huafei Sun;  Tingting Pan;  Guiqi Hu;  Ruimin Ma;  Jianmin Dou;  Dacheng Li;  Xu Pan
Adobe PDF(1252Kb)  |  Favorite  |  View/Download:21/12  |  Submit date:2016/05/24