HFCAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 350 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Synthesis of green-to-red-emitting Cu-Ga-S/ZnS core/shell quantum dots for application in white light-emitting diodes 期刊论文
JOURNAL OF LUMINESCENCE, 2019, 卷号: 208, 期号: 无, 页码: 18-23
Authors:  Hu, Ze Min;  Fei, Guang Tao;  De Zhang, Li
View  |  Adobe PDF(2482Kb)  |  Favorite  |  View/Download:5/1  |  Submit date:2020/05/21
Copper gallium sulfide (Cu-Ga-S)  Quantum dots (QDs)  White light-emitting diodes (WLED)  Emission  
Synthesis and tunable emission of Ga2S3 quantum dots 期刊论文
MATERIALS LETTERS, 2019, 卷号: 239, 期号: 无, 页码: 17-20
Authors:  Hu, Ze Min;  Fei, Guang Tao;  Zhang, Li De
View  |  Adobe PDF(1243Kb)  |  Favorite  |  View/Download:7/2  |  Submit date:2020/03/31
Gallium sulfide  Quantum dots  Luminescence  Defects  Tunable emission  
Non-reducible disulfide bond replacement implies that disulfide exchange is not required for hepcidin-ferroportin interaction 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 19, 页码: 2821-2824
Authors:  Huang, Dong-Liang;  Bai, Jing-Si;  Wu, Meng;  Wang, Xia;  Riedl, Bernd;  Pook, Elisabeth;  Alt, Carsten;  Erny, Marion;  Li, Yi-Ming;  Bierer, Donald;  Shi, Jing;  Fang, Ge-Min
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2020/07/14
The detection of ethylene using porous ZnO nanosheets: utility in the determination of fruit ripeness 期刊论文
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2019, 卷号: 43, 期号: 8, 页码: 3619-3624
Authors:  Wang, Li-Peng;  Jin, Zhen;  Luo, Tao;  Ding, Yi;  Liu, Jin-Huai;  Wang, Xiu-Fang;  Li, Min-Qiang
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2020/07/14
LaF3: Pr3+ hollow hexagon nanostructures via green and eco-friendly synthesis and their photoluminescence properties 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 2019, 卷号: 54, 期号: 4, 页码: 2897-2907
Authors:  Wu, Honge;  Fang, Ming;  Fei, Guang Tao;  Hu, Ze Min;  Zhang, Li De
Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2019/12/25
Hydrothermal synthesis of MoS2 nanosheet loaded TiO2 nanoarrays for enhanced visible light photocatalytic applications 期刊论文
RSC ADVANCES, 2019, 卷号: 9, 期号: 6, 页码: 3479-3485
Authors:  Zhang, Miao;  Wang, Shun;  Li, Ziliang;  Liu, Chunwang;  Miao, Rui;  He, Gang;  Zhao, Min;  Xue, Jun;  Xia, Zhiyuan;  Wang, Yongqi;  Sun, Zhaoqi;  Lv, Jianguo
View  |  Adobe PDF(1369Kb)  |  Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2020/05/21
Enhancing potassium-ion battery performance by defect and interlayer engineering 期刊论文
NANOSCALE HORIZONS, 2019, 卷号: 4, 期号: 1, 页码: 202-207
Authors:  Xu, Yang;  Bahmani, Farzaneh;  Zhou, Min;  Li, Yueliang;  Zhang, Chenglin;  Liang, Feng;  Kazemi, Sayed Habib;  Kaiser, Ute;  Meng, Guowen;  Lei, Yong
Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2019/12/25
Design, manufacturing, acceptance testing and quality control of ITER PF AC/DC converters 期刊论文
FUSION ENGINEERING AND DESIGN, 2019, 卷号: 138, 期号: 无, 页码: 59-67
Authors:  Huang, Suzhen;  Gao, Ge;  Fu, Peng;  Li, Jiangang;  Song, Zhiquan;  Xu, Liuwei;  Zhang, Xiuqing;  Wei, Min;  Wu, Wanyan
View  |  Adobe PDF(4419Kb)  |  Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2020/05/21
PF converter  Quality control  Design  Manufacture  
Fabrication and electrochemical performance of delafossite CuFeO2 particles as a stable anode material for lithium-ion batteries 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2018, 卷号: 29, 期号: 22, 页码: 19454-19460
Authors:  Zhang, Min;  Zhu, Guangping;  Dai, Jianming;  Zhu, Xuebin;  Liu, Qiangchun;  Li, Qiang
Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2019/12/25
Fabrication and magnetic properties of hexagonal BaFe12O19 ferrite obtained by magnetic-field-assisted hydrothermal process 期刊论文
CURRENT APPLIED PHYSICS, 2018, 卷号: 18, 期号: 11, 页码: 1426-1430
Authors:  Zhang, Min;  Dai, Jianming;  Liu, Qiangchun;  Li, Qiang;  Zi, Zhenfa
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/12/25
M-type hexaferrite  High magnetic fields  Magnetic property